fbpx

โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว!

Learn Bridge ผู้ให้บริการสรรหาบุคลากรแบบครบวงจรให้องค์กรชั้นนำ

เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ สนับสนุนและผลักดันให้เพื่อนคนเก่งของคุณ ได้ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำมากมาย

 

ไม่เพียงเท่านี้เมื่อเพื่อนของคุณได้งานจากการแนะนำจากเรา คุณยังมีสิทธิ์ได้รับค่าแนะนำสูงสุดถึง 30,000 บาท!!

เงื่อนไข และวิธีการจ่ายค่าแนะนำ

 • ผู้แนะนำจะต้องส่ง resume ของเพื่อนผ่านหน้าเว็บไซต์ของแคมเปญนี้เท่านั้น
 • ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำสำหรับตำแหน่งที่เข้าร่วมโครงการนี้เท่านั้น
 • เงินรางวัลค่าแนะนำนั้นขึ้นอยู่กับระดับของตำแหน่งงาน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “จำนวนเงินรางวัล”
 • หาก resume ของผู้สมัครถูกส่งซ้ำจากบุคคลแนะนำต่างกัน ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เฉพาะผู้ที่ส่งเข้ามาก่อน
 • ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำหลังจากผู้ที่ถูกแนะนำทำงานครบ 4 เดือนหรือผ่านทดลองงาน โดยจะได้รับค่าแนะนำในเดือนถัดไป
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายค่าแนะนำ ในกรณีที่ผู้สมัครที่ถูกแนะนำ พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานก่อนผ่านช่วงเวลาทดลองงาน
 • Resume ของผู้สมัครที่ถูกแนะนำมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ส่ง
 • ค่าแนะนำถือเป็นเงินได้ที่จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามเกณฑ์ของสรรพากร
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามที่บริษัทเห็นสมควร

*** ระยะเวลาแนะนำผู้สมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 ธันวาคม 2564***

จำนวนเงินรางวัล

 1. 30,000 บาท สำหรับงานที่โพสในเพจนี้
 2. 5,000 บาท สำหรับงานที่นอกเหนือจากโพสในเพจนี้

*หากโปรไฟล์ที่คุณแนะนำได้งานอื่นๆ จาก Learnbridge ที่ไม่ได้เป็นไปตามช่วงเงินเดือน หรืออุตสาหกรรมที่โพสไว้ในเพจนี้จะถือว่าเข้าเงื่อนไขค่าแนะนำตามข้อ 2

วิธีเข้าร่วม

 1. เลือกดูรายละเอียดงานและคุณสมบัติผู้สมัคร
 2. กดเลือก “แนะนำเพื่อนที่เหมาะกับงานนี้” เพื่อส่งข้อมูลผู้ที่อยากแนะนำ
 3. กรอกข้อมูลของท่าน เพื่อใช้สำหรับรับค่าแนะนำ
 4. กรอกข้อมูลผู้ที่อยากแนะนำและอัพโหลด Resume
 5. กดเลือก “submit” แล้วรอรับค่าแนะนำได้ง่ายๆเมื่อเพื่อนคุณได้งาน

*Resume ของผู้สมัครที่ถูกแนะนำมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ส่ง

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Head of Product

Responsibilities

 • Drive the product and business-planning process
 • implement and maintain company's digital platform
 • Source for the new technology and incubate for digital improvement and/or implementation
 • Utilized data to serve customer need
 • Oversee teams of Product Owner, UX&UI Designer and Data Analytics

Qualification

 • 8+ years of experience in related field
 • Bachelor’s degree in business, engineering or any other related field
 • Strong experience in a dynamic product management role
 • Proven experience in leadership role and highly effective cross-functional team management
 • Experienced in Business analyst role
 • Tech savvy
280,000 - 350,000 บาท / เดือน ไอทีและดิจิทัล, Product Manager พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ งานประจำ
แนะนำเพื่อนที่เหมาะกับงานนี้ คลิก!
UX/UI Designer

Responsibilities:

 • Produce and review wireframes and story boards for digital products
 • Clearly articulate design needs and key decisions to business stakeholders across markets and brands collaborating closely with Product Leads and Product Managers
 • Design elegant and delightful product experiences as part of a cross functional Agile product teams
 • Research, identify and articulate customer needs
 • Build prototypes and design tests to validate customer needs, requirements and behaviors
 • Help Product Leads and Product Managers define both long and short term vision and roadmap for digital products
 • Collaborate with other designers within and cross team to problem solve design challenges and maintain a level of design consistency and coherence across products

Typical skills and background skills:

 • Experience with designing quality consumer products, as well as enabling business capability and objectives through technology
 • Entrepreneurial self starter who is self motivated, but also a team player with a professional presence
 • Well rounded, user centered design portfolio that spans some combination of web, mobile, tablet,TV, and wearables.
 • Graphical and Visual Design skills, including use of a diverse set of software such as Adobe suite,OmniGraffle, Balsamiq, Azure, or other tools for Graphic Design, Visual Design.
 • Experience with conducting user research, usability testing, A/B testing, rapid prototyping
 • Knowledge of Agile software development process

Experience and qualification:

 • 5+ years of experience in experience design
 • Bachelor’s degree in design or equivalent area
 • Experience in prototyping tools (Marvel, Invision, Axure) and design tools: (Sketch, Adobe Suite,Craft)
 • Knowledge of Firebase is a plus
100,000 - 150,000 บาท / เดือน ไอทีและดิจิทัล, นักออกแบบ UX/UI พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ งานประจำ
แนะนำเพื่อนที่เหมาะกับงานนี้ คลิก!
Sales and Marketing Manager

Sales and Marketing Manager Responsibilities:

 • Promoting the company's existing brands and introducing new products to the market.
 • Analyzing budgets, preparing annual budget plans, scheduling expenditures, and ensuring that the sales team meets their quotas and goals.
 • Researching and developing marketing opportunities and plans, understanding consumer requirements, identifying market trends.
 • Implementing new sales plans and advertising.
 • Maintaining relationships with important clients by making regular visits, understanding their needs, and anticipating new marketing opportunities.

Sales and Marketing Manager Requirements:

 • A bachelor's degree in marketing, business administration, or related field.
 • 3-5 years experience in marketing or sales.
 • Experience in management may be advantageous.
 • Understanding and knowledge of sales and marketing.
 • Excellent communication, interpersonal, and customer service skills.
 • Knowledge of data analysis and report writing.

 

100,000 - 150,000 บาท / เดือน การตลาด, บริหารการตลาด ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน งานประจำ
แนะนำเพื่อนที่เหมาะกับงานนี้ คลิก!
JavaScript lead

Responsibility

 • Building sustainable coding that may be used in the future.
 • Ensuring the feasibility of UI/UX designs.
 • Enhancing performance of the main front-end website.
 • Modifying designs and specifications of complex applications.
 • Analyzing code, requirements, system risks, and software reliability.
 • Collaborating with front-end and back-end web developers.

Requirements

 • Extensive knowledge and understanding of JavaScript.
 • Experience with JavaScript libraries (e.g. ExtJS, Backbone JS, and Angular JS).
 • Proficiency in browser rendering behavior and performance.
 • Experience in front-end tools (e.g. Grunt and Gulp JS.)
 • Sound understanding of web markup, such as HTML5.
 • 2+ years mentoring/leading other people.
 • 7+ years JavaScript experience
75,000 - 150,000 บาท / เดือน ไอทีและดิจิทัล, JavaScript developer เทคโนโลยี งานประจำ
แนะนำเพื่อนที่เหมาะกับงานนี้ คลิก!
Head of marketplace

Responsibility

 • Drive the business of online marketplace function with focus on performance of Campaign, Digital Merchandizer, Sales Promotion, and E-Commerce operations.
 • Develop E-Commerce strategies, device action plan, and oversee execution process.
 • Identifying profitable commercial opportunities to grow
 • Work closely with product team to give feedback from tenant and partner to enhance product and process
 • Manage the overview picture of planning and execution of strategies considering concept, mechanic, key message, stakeholder management, UX/UI, and communication effectiveness.

Qualification:

 • Expert in designing and implementing an enterprise-wide data strategy in line with business needs
 • Strong leadership and project management skills
 • High level of data literacy and understanding of the customer
 • Strong communicative and interpersonal skills
 • 10 years in Social commerce, E-Commerce, or online platform
 • 5+ years in executive / strategy role
 • Proven leadership of eCommerce projects
 • Experience with B2C or B2B eCommerce
 • Extensive knowledge of e-commerce technology and sophisticated analytics
180,000 - 300,000 บาท / เดือน การตลาด, พัฒนาธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ งานประจำ
แนะนำเพื่อนที่เหมาะกับงานนี้ คลิก!
Full stack developer

Responsibilities

 • Work with development teams and product managers to ideate software solutions
 • Participating in the design creation of scalable software 
 • Writing clean, functional code on the front- and back-end
 • Testing and fixing bugs or other coding issues
 • Work with data scientists and analysts to improve software

Qualification

 • 4+ years of experience in full stack developer
 • Experience with Git and GitHub
 • SQL/NOSQL and general database knowledge
 • Experience with GraphQL API design
 • Building services on AWS or GCloud
 • Experience in application deployment process
 • Experience with automate testing frameworks
65,000 - 120,000 บาท / เดือน ไอทีและดิจิทัล, Full Stack Developer เทคโนโลยี งานประจำ
แนะนำเพื่อนที่เหมาะกับงานนี้ คลิก!
Head of Digital Marketing

Responsibilities

 • Initiate, develop, plan, execute, and support all digital content & campaign
 • Monitor the overall performance and provide the recommendation for  an improvement 
 • Coordinate, Supervise, and support  with all stakeholders for on ground implementation 
 • Supervise and manage the team for sourcing, qualifying and managing  the third-party creative, production houses 

Qualification

 • Strategic marketing 
 • experience in both traditional and digital marketing 
 • Strong background in campaign or performance marketing 
 • Ability to identify comprehensive marketing concept
 • Strong team management and communication (written and verbal) skills
150,000 - 200,000 บาท / เดือน การตลาด, การตลาดดิจิทัล พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ งานประจำ
แนะนำเพื่อนที่เหมาะกับงานนี้ คลิก!
Senior Mobile Engineer

Responsibility

 • Identify and plan for new features
 • Develop application programming interfaces (APIs) to support mobile functionality
 • Work closely with colleagues to constantly innovate app functionality and design
 • Use and adapt existing web applications for apps
 • Write unit and UI tests to identify malfunctions
 • Communicate with users to understand their needs and experiences

Qualifications for Mobile Developer

 • At least 3 years of experience building applications on the Android platform or iOS platform.
 • Solid with mobile native language: Swift, Objective-C or Java.
 • Experience building a React native or Cross Platform app.
 • Strong experience in Javascript.
 • Ability to architect, refactor, and debug an app without disrupting users.
 • Experience with implementing complex, hybrid language/native mobile UIs.
 • Good sense of mobile design pattern.
 • Solid with mobile application lifecycles.
 • Knowledge of Continuous Integration & Delivery methodologies and tools such as CircleCI, Fastlane and TestFlight.
65,000 - 120,000 บาท / เดือน ไอทีและดิจิทัล, Software Engineer เทคโนโลยี งานประจำ
แนะนำเพื่อนที่เหมาะกับงานนี้ คลิก!
Finance Manager

Responsibilities

- Analyze everyday financial activities

- Provide advice and guidance to upper management on future financial plans

- Making cash flow projection for each project

- Managing the cash and loan returning and interests pay for each project 

- Preparing feasibility study for special case investment.

 

Qualifications

- Bachelor’s Degree or Master's Degree in Finance

- 5-10 years Experience in Finance field

150,000 - 200,000 บาท / เดือน ธนาคาร การเงิน และธุรกิจ, บริหารงานการเงิน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ งานประจำ
แนะนำเพื่อนที่เหมาะกับงานนี้ คลิก!
Business Development Manager

Responsibilities:

 • Create strategic growth plan by researching market and analysing business opportunities in  technology-related market that complements well with businesses
 • Explore new opportunity to expand business or proceed investment project
 • Working closely with the internal (such as marketing, digital, strategy, IT, Tech and finance teams)  and external teams in planning and executing project development and management.
 • Oversee and lead execution of activities in project development in terms of financial analysis, timeline, etc.
 • Manage ad-hoc project assignments as well as explore other potential business opportunities meeting the business direction.

Qualification

 • Bachelor or Master Degree in Finance, Business Management or a related field
 • Minimum 3 to 5 years of experiences in Business Development, Management Consultant or  investment banking / corporate finance role focusing on technology, digital or e-commerce industry
 • Strong project management and project execution skills
 • Strategic thinker with a long-term approach to deal-making and partnership building
 • Candidate with experience or knowledge with cryptocurrency, digital currency, tokens would be a strong plus
100,000 - 140,000 บาท / เดือน การตลาด, พัฒนาธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ งานประจำ
แนะนำเพื่อนที่เหมาะกับงานนี้ คลิก!

“หาคนคุณภาพ” ได้ง่ายๆ
ใน 5 ขั้นตอนกับ

1.เลือกแพ็คเกจตามใจ กดสั่งซื้อ และแจ้งหลักฐานหลังจากชำระเงิน

2. หลังจากแจ้งหลักฐานการชำระเงินแล้ว
สามารถลงทะเบียน สร้างบัญชีกับ ScoutConnect ได้

3. จากนั้นระบบจะดำเนินการตรวจสอบและส่งอีเมล แจ้งอนุมัติบัญชีและการเข้าใช้งานให้ท่านภายใน 1 วันทำการ

4. เข้าสู่ระบบ พร้อมสร้างหน้าประกาศรับสมัครงาน บ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กรได้ง่ายๆ ใน 5 นาที

5. โพสต์งานทันที รอรับพนักงานดีดีทันใจ ผ่าน JobHACK และ jobNOW ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

สอบถามเพิ่มเติม customerservice@scoutout.net