เกี่ยวกับ ScoutOut

ScoutOut เชื่อมั่นในการนำเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มาช่วยให้ทุกบริษัทสามารถสรรหาพนักงานคุณภาพดีตามที่ต้องการได้

ผลลัพธ์ที่เริ่มมาจากปัญหา

ScoutOut มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าคนทุกคนมีคุณลักษณะและความสามารถที่แตกต่างกัน แต่จะมีสักกี่คนที่จะได้ทำงานในฝันของตนเอง และเช่นกันปัญหาที่ทุกๆ องค์กรจะต้องเผชิญคือการหาคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการ ซึ่งจากปัญหาทั้งในมุมของผู้หางาน และผู้จ้างงาน ระบบจาก ScoutOut จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในการประสานให้ทั้งสองฝ่าย พบกับความต้องการของตนเอง ทั้งงานในฝันของผู้สมัครงาน และการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้ประกอบการ

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี ที่สนับสนุนให้บริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถดำเนินงานด้านการสรรหาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือหัวใจในการดำเนินธุรกิจของ ScoutOut