เกี่ยวกับ ScoutOut

ScoutOut เชื่อมั่นในการนำเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มาช่วยให้ทุกบริษัทสามารถสรรหาพนักงานคุณภาพดีตามที่ต้องการได้

ประวัติบริษัท

ScoutOut ผู้นำด้านการให้บริการของ Enterprise cloud applications ระบบเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากรอย่างครบวงจร ให้ได้ตรงกับความต้องการของบริษัทโดยการนำเทคโนโลยีและการบริหารจัดการข้อมูลมาใช้ เราเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆ ไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ด้วยการให้บริการไปแล้วกว่า 25,000 บริษัท ตั้งแต่บริษัทขนาดกลางจนถึงริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ใน SET 100 รวมไปถึงผู้หางานอีกกว่า 1.8 ล้านคน บริษัทก่อตั้งเมื่อปี 2016 โดย ex-Google และมีพันธกิจในการสร้างเครื่องมือในการบริหารบุคลากรที่ทันสมัยนี้ให้กับองค์กรทุกขนาดสามารถใช้ได้ในราคาที่จับต้องได้ ตอนนี้เราได้ให้บริการทั้งในประเทศไทยและสิงคโปร์และกำลังขยายไปสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เร็วๆ นี้

ผลลัพธ์ที่เริ่มมาจากปัญหา

ScoutOut มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าคนทุกคนมีคุณลักษณะและความสามารถที่แตกต่างกัน แต่จะมีสักกี่คนที่จะได้ทำงานในฝันของตนเอง และเช่นกันปัญหาที่ทุกๆ องค์กรจะต้องเผชิญคือการหาคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการ ซึ่งจากปัญหาทั้งในมุมของผู้หางาน และผู้จ้างงาน ระบบจาก ScoutOut จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในการประสานให้ทั้งสองฝ่าย พบกับความต้องการของตนเอง ทั้งงานในฝันของผู้สมัครงาน และการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้ประกอบการ

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี ที่สนับสนุนให้บริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถดำเนินงานด้านการสรรหาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือหัวใจในการดำเนินธุรกิจของ ScoutOut

ข่าวและบทความ