fbpx

Save Big with

Choose the Perfect Plan for Your Needs

Basic

รับใบสมัครง่ายๆ

ประกาศรับสมัคร พร้อมจัดการใบสมัคร และตัวช่วยคัดกรองผู้สมัครได้ง่ายและเร็ว


1 เดือน
3 ตำแหน่ง

1 บัญชีผู้ใช้งาน

฿1,500

฿1,500/เดือน

ซื้อเลย

จัดการโพสต์งาน และสร้างเว็บไซต์ รับสมัครงานของบริษัท

จัดการและการติดตามสถานะ ผู้สมัคร/ใบสมัคร

แชร์โพสต์งานไปยัง Social media

ใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสาร

ดูฟีเจอร์ทั้งหมด

Essential

จัดการสะดวก

จัดการทุกอย่างในที่เดียว เชื่อมต่อหลาย ช่องทางเพื่อรับใบสมัคร ปรับเปลี่ยนได้ตาม ความเหมาะสม สื่อสารสะดวก รวดเร็ว


12 เดือน

5 ตำแหน่งงานขึ้นไป

3 - 5 บัญชีผู้ใช้งาน

เริ่มต้น...฿3,000

฿2,500/เดือน

ขอใบเสนอราคา

ได้รับทุกฟีเจอร์ในแพ็กเกจ Basic

ประกาศงานและรับใบสมัครจาก เว็บไซต์อื่นๆ เช่น JobsDB, JobThai, LinkedIn

คำนวนคะแนนผู้สมัครตาม คุณสมบัติที่กำหนด

3-5 Templates ของการติดตาม สถานะผู้สมัคร

ระบบสื่อสารกันภายในทีมผู้ใช้งาน และสื่อสารกับผู้สมัคร

ดูฟีเจอร์ทั้งหมด

Pro

ปรับได้ตามใจ

รองรับทุกรูปแบบการใช้งาน ปรับเปลี่ยนได้ ตามใจ จัดการทุกใบสมัครได้รวดเร็ว พร้อม ตัวช่วยที่ทำให้การสรรหาเป็นเรื่องง่ายๆ


12 เดือน

10 ตำแหน่งงานขึ้นไป

10 บัญชีผู้ใช้งานขึ้นไป

เริ่มต้น...฿30,000

฿12,500/เดือน

ขอใบเสนอราคา

ได้รับทุกฟีเจอร์ในแพ็กเกจ Essential

ปรับแต่ง Template การติดตาม สถานะผู้สมัคร

เพิ่มฐานข้อมูลผู้สมัครเข้าระบบ อัตโนมัติ

แบบประเมินสัมภาษณ์ผู้สมัคร

ระบบช่วยเหลือด้วย AI

ดูฟีเจอร์ทั้งหมด

Customize

ตอบทุกความต้องการ

เลือกปรับแต่งการใช้งานเพิ่มเติม ให้ตอบ โจทย์ทุกความต้องการ หรือเงื่อนไขของ องค์กรคุณในทุกรูปแบบ


12 เดือน

15 ตำแหน่งงานขึ้นไป

15 บัญชีผู้ใช้งานขึ้นไป

เริ่มต้น...

฿29,500/เดือน

ติดต่อเรา

ได้รับทุกฟีเจอร์ในแพ็กเกจ Pro

ปรับแต่งได้ทุกฟีเจอร์ตามความ ต้องการขององค์กร

การเชื่อมต่อกับระบบ HRIS ขององค์กร

อัปโหลดข้อมูลผู้สมัครอัตโนมัติ ผ่าน OCR

มุมมองการใช้งานแบบ Excel

ดูฟีเจอร์ทั้งหมด

มีคำถาม หรือข้อสงสัย อย่ารอช้า
พวกเรายินดีจะตอบคำถามของคุณ

สามารถติดต่อได้ที่ 02-038-2639 , 094-924-6162
อีเมล customerservice@scoutout.net

เปรียบเทียบฟีเจอร์ HR9 ในแต่ละแพ็กเกจ

แพ็กเกจ Basic Essential Pro

Candidate sourcing การหาผู้สมัคร (ประกาศและรับใบสมัคร)

Pre-screening question

คำถามคัดกรองผู้สมัคร

Job post management (e.g. edit, repost)

การจัดการโพสต์งาน เช่นแก้ไขโพสต์ โพสต์ซ้ำ

Post jobs to JobNOW, JobHACK

ประกาศงาน และรับใบสมัครจาก JobNOW, JobHACK

Post jobs to other job boards e.g. JobsDB, JobThai, LinkedIn

ประกาศงาน และรับใบสมัครจากเว็บไซต์อื่นๆ เช่น JobsDB, JobThai, LinkedIn

Create and customize career site

สร้าง และ ปรับแต่งเว็บไซต์รับสมัครงานของบริษัท

Share job post from career site to social media
(e.g. Facebook, LinkedIn, Line)

แชร์โพสต์งานจากเว็บไซต์รับสมัครงานไป Social Media
เช่น Facebook, LinkedIn, Line

Customize application form

ปรับแต่งรูปแบบใบสมัคร

Customize career site domain

ปรับแต่งโดเมนของเว็บไซต์รับสมัครงานของบริษัท

Candidate source information

การบันทึกแหล่งที่มาของผู้สมัครอื่นๆเพิ่มเติม

Interview question suggestion

ระบบ AI แนะนำคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ผู้สมัคร

แพ็กเกจ Basic Essential Pro

Candidate management การจัดการผู้สมัคร/ใบสมัคร

Basic requirement matching

คำนวณคะแนนผู้สมัครตามคุณสมบัติที่กำหนด

Share/send candidate profile

แชร์ข้อมูลผู้สมัคร

ดูฟีเจอร์ทั้งหมด

แพ็กเกจ Basic Essential Pro

Candidate sourcing การหาผู้สมัคร (ประกาศและรับใบสมัคร)

Pre-screening question

คำถามคัดกรองผู้สมัคร

Job post management (e.g. edit, repost)

การจัดการโพสต์งาน เช่นแก้ไขโพสต์ โพสต์ซ้ำ

Post jobs to JobNOW, JobHACK

ประกาศงาน และรับใบสมัครจาก JobNOW, JobHACK

Post jobs to other job boards e.g. JobsDB, JobThai, LinkedIn

ประกาศงาน และรับใบสมัครจากเว็บไซต์อื่นๆ เช่น JobsDB, JobThai, LinkedIn

Create and customize career site

สร้าง และ ปรับแต่งเว็บไซต์รับสมัครงานของบริษัท

Share job post from career site to social media
(e.g. Facebook, LinkedIn, Line)

แชร์โพสต์งานจากเว็บไซต์รับสมัครงานไป Social Media
เช่น Facebook, LinkedIn, Line

Customize application form

ปรับแต่งรูปแบบใบสมัคร

Customize career site domain

ปรับแต่งโดเมนของเว็บไซต์รับสมัครงานของบริษัท

Candidate source information

การบันทึกแหล่งที่มาของผู้สมัครอื่นๆเพิ่มเติม

Interview question suggestion

ระบบ AI แนะนำคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ผู้สมัคร

แพ็กเกจ Basic Essential Pro

Candidate management การจัดการผู้สมัคร/ใบสมัคร

Basic requirement matching

คำนวณคะแนนผู้สมัครตามคุณสมบัติที่กำหนด

Share/send candidate profile

แชร์ข้อมูลผู้สมัคร

Print candidate profile or save as PDF

พิมพ์ข้อมูลผู้สมัครหรือบันทึกเป็นไฟล์ PDF

Single candidate pool

รวบรวมทุกใบสมัครเป็นฐานข้อมูลเดียว

Manage candidate info (e.g. search, edit, delete)

จัดการข้อมูลผู้สมัคร เข่น ค้นหา เปลี่ยน ลบ

Import candidate

เพิ่มข้อมูลผู้สมัครเข้าระบบเอง

Candidate advanced search

การค้นหาขั้นสูงสำหรับฐานข้อมูลผู้สมัคร

Share/send candidate evaluation form to evaluator

แชร์แบบประเมินผู้สมัครให้ผู้ประเมิน

Bulk import candidate

เพิ่มฐานข้อมูลผู้สมัครเข้าระบบอัตโนมัติ

Bulk export candidate

ดาวน์โหลดฐานข้อมูลผู้สมัครจากระบบอัตโนมัติ

แพ็กเกจ Basic Essential Pro

Applicant tracking การติดตามสถานะผู้สมัคร/ใบสมัคร

Candidates pipeline and management

การติดตามสถานะผู้สมัคร

Candidate timeline (Comment, Attach, Scoring)

ไทม์ไลน์ติดตามของผู้สมัคร คอมเมนต์, แนบไฟล์, ให้คะแนน

Candidate status tracking template

Template การติดตามสถานะผู้สมัคร

1 เทมเพลท
(มาตรฐาน)

สูงสุด 5 เทมเพลท
(ปรับรูปแบบได้เอง)

ไม่จำกัด
(ปรับรูปแบบได้เอง)

Candidate notification email

ส่งอีเมลแจ้งผู้สมัครอัตโนมัติ

Candidate scorecard

แบบประเมินสัมภาษณ์ผู้สมัคร

Customize scorecard template & candidate evaluation

การปรับแต่งแบบประเมินสัมภาษณ์

ไม่จำกัด

แพ็กเกจ Basic Essential Pro

Appointment Management การสร้างนัดหมาย

Scheduling an interview

สร้างนัดหมายสัมภาษณ์งาน

Integration with Google Calendar or others

เชื่อมต่อกับ Google calendar และซอฟต์แวร์อื่นๆ

Onboarding email

ส่งอีเมลนัดหมายวันเริ่มงาน

Customize email template

การปรับแต่งรูปแบบอีเมลนัดหมาย

แพ็กเกจ Basic Essential Pro

Users management การจัดการผู้ใช้งาน

Account email preference

กำหนดการรับข่าวสารทางอีเมล

User Management

การจัดการผู้ใช้งานในระบบ เช่น เพิ่ม ลบ ผู้ใช้งาน

Role Management

การกำหนดสถานะผู้ใช้งาน

Team Management (e.g. create, add member, delete member)

การจัดการทีมผู้ใช้งาน เช่น สร้างทีม เพิ่มสมาชิก ลบสมาชิก

Job assignment (hiring team)

กำหนดผู้ดูแลรับผิดชอบตำแหน่งงาน

Contributor role

การเพิ่มผู้ใช้งานแบบไม่ต้องสร้างบัญชีการใช้งานใหม่

แพ็กเกจ Basic Essential Pro

Users management การจัดการผู้ใช้งาน

Overview recruitment dashboard

แสดงสรุปภาพรวมการสรรหาเบื้องต้น

Recruitment performance report (standard)

รายงานประสิทธิภาพการสรรหา (มาตรฐาน)

Customize report and analytics

การปรับแต่งรายงานตามรูปแบบที่ต้องการ

แพ็กเกจ Basic Essential Pro

Support and Assistance

Email notification

การแจ้งเตือนทางอีเมล

Real-time notification

การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

Mobile support

การงานผ่านอุปกรณ์สื่อสาร เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต

Chat service

การให้ความช่วยเหลือผ่าน Chat

Email support

การให้ความช่วยเหลือผ่านอีเมล

Phone support

การให้ความช่วยเหลือผ่านโทรศัพท์

Multi language website

เว็บไซต์แบบรองรับหลายภาษา

Dedicated account manager

การดูแลแบบเฉพาะโดยทีมงาน

แพ็กเกจ Basic Essential Pro

Add-ons ระบบเสริม

Single Sign-On (SSO)

การลงชื่อเช้าใช้งานด้วย SSO

Excel view

มุมมองการใช้งานแบบ Excel

HRIS integration

การเชื่อมต่อกับระบบ HRIS ขององค์กร

Resume parsing (OCR upload)

อัปโหลดข้อมูลผู้สมัครอัตโนมัติผ่าน OCR

ซ่อนฟีเจอร์ทั้งหมด

pdpa-image

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ และเพื่อเสนอเนื้อหา บริการ และโฆษณาที่คุณอาจสนใจ คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เงื่อนไขการใช้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

“หาคนคุณภาพ” ได้ง่ายๆ
ใน 5 ขั้นตอนกับ

1.เลือกแพ็คเกจตามใจ กดสั่งซื้อ และแจ้งหลักฐานหลังจากชำระเงิน

2. หลังจากแจ้งหลักฐานการชำระเงินแล้ว
สามารถลงทะเบียน สร้างบัญชีกับ ScoutConnect ได้

3. จากนั้นระบบจะดำเนินการตรวจสอบและส่งอีเมล แจ้งอนุมัติบัญชีและการเข้าใช้งานให้ท่านภายใน 1 วันทำการ

4. เข้าสู่ระบบ พร้อมสร้างหน้าประกาศรับสมัครงาน บ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กรได้ง่ายๆ ใน 5 นาที

5. โพสต์งานทันที รอรับพนักงานดีดีทันใจ ผ่าน JobHACK และ jobNOW ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

สอบถามเพิ่มเติม customerservice@scoutout.net