เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

เวอร์ชั่น 1.2

อัปเดตล่าสุด: 29 พฤศจิกายน 2562

การบริการของ ScoutOut ไม่ว่าจะผ่านหน้าเว็บไซต์ บนแอพพลิเคชั่นมือถือ หรือบริการอื่นๆ ของ ScoutOut เช่น สินค้าซอฟแวร์ ข้อมูล เนื้อหา สื่อ และอื่นๆ ที่มาจาก ScoutOut นั้น จะอยู่ภายใต้ 

 1. “เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ” ที่ระบุไว้ต่อจากนี้
 2. “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของเรา 
 3. กฎและข้อบังคับอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในบริการต่างๆ ของ ScoutOut 

 

หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามเกี่ยวกับ เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ/หรือ กฎและข้อบังคับอื่นๆ กรุณาดูข้อมูลที่ท้ายหนังสือฉบับนี้เพื่อติดต่อเรา

 

หากท่านไม่ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว แนวทางการปฏิบัติ และ/หรือ กฎและข้อบังคับอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในบริการของเรา กรุณาอย่าเข้าร่วม เกี่ยวข้อง สมัครบัญชี เข้าสู่เนื้อหา ดู ดาวโหลดสื่อต่างๆ หรือใช้บริการใดๆ ของ ScoutOut การที่ท่านเข้าร่วม เกี่ยวข้อง สมัครบัญชี เข้าสู่เนื้อหา ดู ดาวโหลดสื่อต่างๆ หรือใช้บริการใดๆ แสดงว่า ท่านยอมรับ และเข้าใจ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว และกฎและข้อบังคับอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในบริการของเรา

 

ScoutOut ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึง กฎและข้อบังคับอื่นๆ เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งการที่ท่านยังคงใช้งาน ถือเป็นการตกลงและยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งปวง จนกว่าที่ท่านจะแจ้งต่อ ScoutOut ถึงการไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่าน ScoutOut ขอแนะนำให้ท่านทบทวน เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว และกฎและข้อบังคับอื่นๆ เป็นระยะ

 

ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ คำต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้เบื้องล่าง นอกจากจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

“ScoutOut” หมายถึง บริษัท จัดหางาน สเกาท์ เอาท์ จำกัด

 

“กลุ่มบริษัทของ ScoutOut” หมายถึง ScoutOut และ บริษัทในเครือ

 

“บริการ” หมายถึง บริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ บนแอพพลิเคชั่นมือถือ หรือบริการอื่นๆ ของ ScoutOut เช่น สินค้าซอฟแวร์ ข้อมูล เนื้อหา และสื่ออื่นๆ ที่มาจาก ScoutOut เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ สมาชิก ผู้ว่าจ้าง ผู้หางาน และผู้ใช้บริการทั่วไป โดยมีทั้งบริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและมีค่าใช้จ่าย

 

“เนื้อหา” หมายถึง ข้อมูลที่ถูกแสดง ใส่ เขียน หรือสร้างในระบบของ ScoutOut ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลเงินเดือน บทวิเคราะห์ผู้หางาน,บริษัทหรือผู้ว่าจ้าง บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ โปรไฟล์ผู้หางาน,บริษัทหรือผู้ว่าจ้าง โฆษณาเกี่ยวกับตำแหน่งงาน โฆษณาอื่นๆ ใบสมัครงาน เรซูเม่ การตอบรับของบริษัทหรือผู้ว่าจ้าง โพสต์ ประกาศ ความคิดเห็น ข้อสังเกตุ ไฟล์ รูปภาพ ภาพถ่าย อีเมล โดย ScoutOut สมาชิก ผู้ใช้บริการ ผู้ลงโฆษณา หรือ บุคคลที่สาม ผ่านบริการของ ScoutOut

 

“ผู้หางาน” หมายถึง ผู้ใช้งานที่กำลังหางาน

 

“ผู้ว่าจ้าง” หมายถึง ผู้ใช้งานที่เป็นบริษัท หรือผู้สรรหาบุคลากรให้กับบริษัท ที่อาจมีการลงโฆษณาเกี่ยวกับตำแหน่งงาน หรือโฆษณาส่งเสริมบริษัทหรืองานของบริษัท ผ่านเว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ของเรา

 

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้ระบบ เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ของ ScoutOut รวมทั้งผู้ที่เป็นและไม่ได้เป็นสมาชิก

 

“ลงทะเบียน” หมายถึง ขั้นตอนที่ผู้หางาน หรือ ผู้ว่าจ้างกระทำเพื่อเป็นสมาชิก โดยเปิดเผยข้อมูลให้ ScoutOut และให้ ScoutOut ได้เก็บรักษารายละเอียดต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนตัว เรซูเม่ของผู้หางาน (RESUME) ข้อมูลโปรไฟล์ และโฆษณาของผู้ว่าจ้างหรือผู้ลงโฆษณา ไว้ในระบบ เพื่อประโยชน์ในการหางาน จัดหา และการจ้างงาน

 

“สมาชิก” หมายถึง ผู้ที่ได้มาลงทะเบียนสมาชิกกับ ScoutOut เพื่อเปิดบัญชีสมาชิก ผ่านการใส่ชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ของ ScoutOut ผ่านเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้งาน หรือ ผ่านระบบยืนยันตัวตนของบุคคลที่สาม เช่น LINE Google LinkedIn และ/หรือ Facebook

บริการ ScoutOut

ท่านตกลงที่จะใช้บริการเพียงเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ใน 

 1. เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ กฎและข้อบังคับอื่นๆ ของ ScoutOut 
 2. กฎหมาย 
 3. ข้อบังคับ หรือ
 4. ข้อผูกพันต่างๆ ที่ท่านอาจมีต่อบุคคลที่สาม

 

เนื้อหาที่แสดงบนบริการของเรา อาจไม่ได้ถูกตรวจสอบหรือควบคุม ท่านเข้าใจและตกลงว่า

 1. เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่อาจะเกิดขึ้น จากการใช้ หรือจากการตัดสินใจผ่านความเชื่อถือในเนื้อหา 
 2. เราไม่สามารถรับรองความถูกต้อง แม่นยำ ความเหมาะสม หรือคุณภาพของข้อมูลในเนื้อหาใดๆ และ
 3. เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ ถูกสร้างโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความเป็นจริง น่ารังเกียจ หรือผิดกฎหมาย

 

ท่านตกลงว่าในบริการอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ที่ถูกใส่ไว้ 

 1. โดย ScoutOut เพื่อให้ท่านเข้าถึงบริการและข้อมูลอื่นๆ 
 2. โดยสมาชิก 
 3. โดยผู้ใช้บริการ หรือ
 4. ผู้ให้บริการอื่นๆ 

ท่านตกลงว่าการใช้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเป็นความเสี่ยงที่ท่านยอมรับ ScoutOut ไม่ต้องรับผิดชอบและไม่สามารถควบคุมเนื้อหา ข้อมูล นโยบายความเป็นส่วนตัว และหลักปฏิบัติของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้ ในการใช้บริการ ScoutOut ท่านเข้าใจ และยอมรับว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อผล ความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามผ่านการลิงก์ต่างๆ บนบริการ ScoutOut   

 

สิทธิ์ในการใช้บริการ

ผู้ใช้บริการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ หรือไม่ต่ำกว่าอายุขั้นต่ำของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานของท้องถิ่น ซึ่งผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือไม่มีอำนาจในการทำนิติกรรมตามกฎหมายท้องถิ่น ต้องมีผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ทำการยอมรับและตกลงในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว และกฎและข้อบังคับอื่นๆ ของ ScoutOut แทน

 

ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลเท่านั้น ผู้ใช้บริการไม่สามารถนำบริการ ScoutOut ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ ยกเว้นว่าได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ScoutOut หากท่านต้องการนำบริการ ScoutOut ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ท่านสามารถทำได้ผ่านข้อตกลงพิเศษกับ ScoutOut กรุณาติดต่อเราตามข้อมูลที่ท้ายหนังสือฉบับนี้

 

ลงทะเบียนสมาชิกและ บัญชีสมาชิก ScoutOut

การจะเป็นสมาชิก และมีบัญชีสมาชิกของ ScoutOut ท่านต้องลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีสมาชิก โดยที่ท่านตกลง และยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงให้กับ ScoutOut

ท่านยอมรับว่าการเก็บรหัสผ่านไห้เป็นความลับเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว และท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้บัญชีของท่านไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

ท่านตกลงว่าท่านจะไม่เข้าใช้บริการ ScoutOut ผ่านบัญชี หรือรหัสผ่านของบุคคลอื่นไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม และท่านต้องแจ้งให้ ScoutOut ทราบโดยเร็ว หากมีการใช้บริการ ScoutOut ผ่านบัญชีของท่านโดยบุคคลอื่น

บัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการอาจถูกระงับหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ และ/หรือกฎและข้อบังคับอื่นๆ ของบริการ

 

สิทธิ์ในเนื้อหาบนบริการ ScoutOut

ScoutOut และเจ้าของเนื้อหา (ซึ่งรวมถึงผู้ใช้บริการ) มีกรรมสิทธิ์ และสงวนไว้ซึ่งกรรมสิทธิ์ทั้งหมด รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property) ในเนื้อหาที่แสดงผ่านบริการ ScoutOut ซึ่งกลุ่มบริษัทของ ScoutOut มีกรรมสิทธิ์และสงวนไว้ซึ่งกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในบริการ ScoutOut

 

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ใช้บริการทั่วไป เราอนุญาตและให้สิทธิ์ได้อย่างจำกัดในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของ ScoutOut เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลเท่านั้น โดยท่านรับรู้ เข้าใจ และตกลงที่จะ

 1. ไม่ทำการก๊อปปี้ ทำซ้ำ แก้ไข กระจาย เผยแพร่ ส่งต่อ แสดงต่อสาธารณะ ขาย สร้างงานดัดแปลงจากบริการ ScoutOut หรือเนื้อหาใน ScoutOut ยกเว้นว่าท่านเป็นเจ้าของเนื้อหานั้นๆ 
 2. ไม่ทำการปล่อยเช่า ให้เช่า ให้ยืม และ/หรือ ขาย การเข้าถึงบริการ ScoutOut 

 

ScoutOut ขอสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริการทั้งหมด เครื่องหมายทางการค้า (trademarks) โลโก้ ตรา สัญลักษณ์ เครื่องหมาย (“Marks”) ที่แสดง และ/หรือใช้ในบริการ ถือว่าเป็นตรา สัญลักษณ์ เครื่องหมายของ ScoutOut และ/หรือ เป็นเครื่องหมายที่ผ่านการจดทะเบียนแล้วโดยบุคคลที่สาม ท่านไม่มีสิทธิ์ในการนำเครื่องหมายเหล่านี้ไปใช้ยกเว้นว่าได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา หรือได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายนั้นๆ

 

สิทธิ์ในเนื้อหาที่ท่านเป็นเจ้าของ

ท่านเป็นเจ้าของเนื้อหาที่ท่านเป็นคนเขียน สร้าง นำเสนอ ประกาศ โพสต์ในบริการ ScoutOut ในการเป็นเจ้าของเนื้อหาท่านตกลงที่จะอนุญาตให้ ScoutOut มีสิทธิ์แบบไม่ผูกขาดในการใช้เนื้อหาของท่านในทุกประเทศทั่วโลก สามารถโอนสิทธิ์นี้หรือให้สิทธิ์ย่อย สามารถก๊อปปี้ แก้ไข กระจาย เผยแพร่ และประมวลเนื้อหาของท่านในบริการ โดยไม่ต้องขออนุญาต แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือให้ค่าตอบแทนแก่ท่านหรือบุคคลอื่นใด 

และท่านเข้าใจว่าสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของเนื้อหานั้น ถูกจำกัดไว้ดังนี้

 1. เจ้าของเนื้อหาสามารถยกเลิกสิทธิ์ที่ให้แก่ ScoutOut โดยการลบเนื้อหาออกจากบริการ หรือปิดบัญชีสมาชิก ยกเว้นในกรณีที่
  1. เนื้อหานั้นได้ถูกส่งต่อไปยังบุคคลอื่น และบุคคลนั้นได้ทำการคัดลอก และเก็บข้อมูลไว้
  2. เนื้อหายังอยู่ในข้อมูลที่มีการเก็บสำรองไว้ ซึ่งเรามีการเก็บสำรองข้อมูลเป็นประจำไว้ช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่ข้อมูลสำรองนั้นจะถูกลบออกไปจากระบบ ซึ่งข้อมูลที่ถูกลบแต่ยังถูกเก็บสำรองไว้จะไม่มีการเปิดเผยให้กับบุคคลที่สาม
  3. เนื้อหาต้องถูกเก็บใว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐ
 2. เนื้อหาของท่านจะไม่ถูกใช้ในการโฆษณาบริการของ ScoutOut หรือของบุคคลที่สาม (รวมถึงเนื้อหาที่มีผู้สนับสนุน) ยกเว้นว่าได้รับความยินยอมจากท่านเป็นการพิเศษ แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงโฆษณาใกล้กลับ
  1. เนื้อหาของท่าน หรือ 
  2. ความคิดเห็น หรือข้อสังเกตุของท่านที่มีกับเนื้อหาที่มีผู้สนับสนุน 

ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ต้องให้ค่าตอบแทนแก่ท่านหรือบุคคลอื่นใด

 1. ScoutOut จะขอความยินยอมจากท่านหากเราจะให้สิทธิ์บุคคลที่สามในการเผยแพร่เนื้อหาของท่านนอกบริการ ScoutOut ยกเว้นว่ามีสมาชิก หรือผู้ใช้บริการอื่นที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาของท่าน และทำการเผยแพร่เนื้อหาไปนอกบริการ ScoutOut ตามที่ท่านตั้งค่าความเป็นส่วนตัวไว้ (privacy settings) และความสัมพันธ์ของท่านกับบุคคลเหล่านั้น
 2. ScoutOut อาจทำการเรียบเรียง และ/หรือ จัดรูปแบบเนื้อหาขของท่าน ซึ่งรวมถึงการแปลภาษา ปรับขนาด โครงสร้าง ชนิดของไฟล์ และ/หรือ เมทาดาทา (metadata) แต่ ScoutOut จะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงความหมายของข้อความที่ท่านเขียน
 3. เจ้าของเนื้อหาสามารถนำเนื้อหาไปใช้ที่อื่นได้ตามที่ต้องการ เพราะท่านได้ให้เฉพาะสิทธิ์แบบไม่ผูกขาดกับ ScoutOut

 

เจ้าของเนื้อหาตกลงที่จะให้ ScoutOut เข้าถึง เก็บ ใช้ และประมวลเนื้อหาของท่านในบริการ ​ScoutOut ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว และการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน

 

ในการที่ท่านให้การแนะนำ หรือให้ข้อเสนอแนะกับบริการ ScoutOut ท่านตกลงให้เราสามารถใช้ และ/หรือ เผยแพร่เนื้อหาเหล่านี้ ในทุกกรณีโดยไม่ต้องขอความยินยอม หรือให้ค่าตอบแทนแก่ท่าน

 

ท่านตกลงที่จะโพสต์เฉพาะเนื้อหาที่ไม่ละเมิดกฎหมาย และไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น เช่น ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ สัญญาที่ท่านมีกับบุคคลอื่น นอกจ้างนี้ท่านตกลงว่าเนื้อหาในโปรไฟล์ของท่านนั้นถูกต้อง และตรงกับความเป็นจริง ซึ่งในบางกรณี ScoutOut อาจทำการลบ หรือไม่แสดงบางข้อมูลจากโปรไฟล์ของท่านตามที่กฎหมายในแต่ละประเทศกำหนด

 

การบังคับใช้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

ScoutOut ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ แก้ใข หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ในดุลพินิจของ ScoutOut ถือว่ามีข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ ละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายการใช้บริการ และ/หรือ กฎหมายที่บังคับและข้อบังคับต่างๆ 

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้แจ้ง หรือรีพอร์ตความไม่เหมาะสมของเนื้อหาใดๆ ScoutOut ไม่มีข้อผูกพันในการต้องลบ หรือแก้ไขเนื้อหานั้นๆ ที่ท่านเห็นว่าไม่เหมาะสม การตัดสินใจของ ScoutOut ในการนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงการใชับริการ หรือ ข้อตกลงใดๆ ที่เรามีกับท่าน

 

ScoutOut ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้บริการ ระงับเนื้อหาหรือโฆษณา หรือยกเลิกสมาชิกภาพและบัญชีผู้ว่าจ้างของท่าน สำหรับธุรกิจซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ธุรกิจตัวแทนหรือนายหน้า ธุรกิจขายประกัน ธุรกิจเครือข่าย ธุรกิจขายตรง ธุรกิจหาสมาชิก MLM การตลาดแบบ face-to-face หรือธุรกิจที่เหมือนหรือคล้ายกับข้างต้น ตลอดจนโฆษณาของผู้ว่าจ้าง ที่ให้ข้อมูลไม่ชัดเจนในส่วนของข้อมูลบริษัท รายละเอียดโฆษณา หรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

 

ScoutOut ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบว่ามีการละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการหรือไม่ และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ซึ่งหากในดุลพินิจของ ScoutOut มีการละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการเกิดขึ้น ScoutOut มีสิทธิ์ในการ 

 1. ลบ แก้ใข หรือระงับเนื้อหา 
 2. ระงับการใช้บริการ 
 3. ยกเลิกสมาชิกภาพและบัญชี 
 4. แจ้งความกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และ/หรือ 
 5. ดำเนินการทางกฎหมายกับท่าน

 

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงและยินยอมผูกพันให้กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ พนักงาน ตัวแทน และผู้สืบทอดของท่าน

 1. สละสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือดำเนินคดีกับ ScoutOut บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้ออกใบอนุญาต และผู้ให้บริการ ซึ่งรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้ออกใบอนุญาต ซัพพลายเออร์ ตัวแทน ผู้สืบทอดและผู้รับมอบอำนาจ 
 2. ป้องกัน ชดเชย และปกป้อง ScoutOut บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้ออกใบอนุญาต และผู้ให้บริการ ซึ่งรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้ออกใบอนุญาต ซัพพลายเออร์ ตัวแทน ผู้สืบทอดและผู้รับมอบอำนาจ จากการเรียกร้องค่าเสียหาย คดีความ คำตัดสิน หนี้สิน ความเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าทนายความที่สมเหตุสมผล) ทั้งปวง โดยบุคคลที่สาม

เนื่องจาก

 1. การใช้บริการ ScoutOut ของท่าน การใช้บัญชี ScoutOut ของท่านโดยบุคคลอื่น และ/หรือ การกระทำหรือการละเว้นอื่นใด
 2. การละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการของท่าน และ/หรือ
 3. การละเมิดกฎหมาย และ/หรือ สัญญาหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

 

การปฏิเสธและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในที่นี้มีขอบเขตสูงสุดตามที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ไม่มีส่วนใดที่มีวัตถุประสงค์ในการจำกัดสิทธิ์ที่ท่านมี และตามกฎหมายในบางท้องถิ่นสิทธิ์ที่ท่านมีอาจไม่สามารถถูกจำกัดได้

 

ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิสัมพันธ์ของท่านกับสมาชิก ผู้ใช้บริการ และ/หรือ บุคคลที่สามอื่นๆ ที่พบใน หรือผ่านบริการ ScoutOut และ ScoutOut ไม่สามารถรับผิดชอบต่อกิจกรรม การละเว้น หรือ การการประพฤติอื่นๆ ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ ของสมาชิก ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลที่สาม ที่พบใน หรือผ่านบริการ ScoutOut

นอกจากนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบในความถูกต้อง หรือแม่นยำของ เนื้อหาหรือข้อมูลอื่นๆ ที่โพสต์อยู่บนบริการ ScoutOut ไม่ว่าจะเป็นผลจากผู้ใช้บริการ อุปกรณ์ โปรแกรม ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ใน ScoutOut 

เราจะไม่รับผิดชอบต่อ ข้อผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก การลบ ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินงานหรือการส่ง การล้มเหลวของสายการสื่อสาร การโจรกรรมหรือการทำลายหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเปลี่ยนแปลงการสื่อสารใดๆ กับผู้ใช้บริการรายอื่น

เราจะไม่รับผิดชอบต่อ ปัญหาใดๆ หรือ ความผิดปกติทางเทคนิคในตัวฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคบนอินเทอร์เน็ต และ/หรือ บริการ ScoutOut ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บ หรือ ความเสียหายต่อผู้ใช้บริการหรือต่อคอมพิวเตอร์ของบุคคลใดๆ เนื่องจากการใช้หรือดาวน์โหลดสื่อที่เกี่ยวข้องกับบริการ ScoutOut

ในทุกกรณี เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย หรือเสียหาย จากการใช้บริการ ScoutOut หรือ จากเนื้อหาที่ถูกโพสต์บนบริการ ScoutOut หรือที่มีการส่งต่อให้ผู้ใช้บริการ หรือจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์

 

ท่านตกลงอย่างชัดแจ้งว่าในการใช้บริการ ScoutOut ว่าท่านยินยอมรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวของท่านเอง (at your own risk) และ ท่านยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าบริการ เนื้อหา และสื่อใดๆ ที่อยู่ในหรือให้บริการแก่ท่านผ่านบริการ ScoutOut นั้น เราให้ท่านใช้บนหลัก “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มีอยู่” 

ScoutOut ปฏิเสธอย่างชัดแจ้งในการรับประกันและ ให้เงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามกฎหมายหรืออื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง 

 1. การรับประกันหรือเงื่อนไขใดๆ ของการซื้อขาย 
 2. ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
 3. สิทธิ์ในการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทันท่วงที ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด และ/หรือ
 4. ผลในการใช้บริการจะมีความแม่นยำ และเชื่อถือได้

 

ท่านตกลงที่จะสละสิทธิ์ในการเรียกร้องทั้งปวง ซึ่งรวมถึง การทวงถาม การสูญเสีย ค่าเสียหาย สิทธิ์ และมูลเหตุต่างๆแห่งการดำเนินคดีความใดๆ กับ ScoutOut ซึ่งรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และผู้สืบทอด ไม่ว่าในกรณีที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับหรือเกิดขึ้นจาก

 1. การปฏิสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ใช้บริการและสมาชิกของ ScoutOut หรือบุคคลที่สาม และ/หรือ
 2. การเข้าร่วมของคุณในกิจกรรมออฟไลน์ของเรา

นอกจากนี้ในขอบเขตสูงสุดตามที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เรา เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และ ตัวแทนของ ScoutOut จะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิด ต่อคุณหรือบุคคลที่สาม สำหรับความเสียหาย หรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ

 1. การใช้บริการ ScoutOut ของท่าน
 2. จากเนื้อหาใดๆ หรือ
 3. สื่ออื่นๆ ที่อยู่ในหรือให้บริการแก่คุณผ่านบริการ ScoutOut 

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง 

 1. การสูญเสียกำไร การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียการใช้งาน การสูญเสียความนิยมหรือชื่อเสียง การบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเจ็บปวดและทรมาน ความทุกข์ทางอารมณ์ หรือ
 2. ความสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ หรือ 
 3. ความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม สืบเนื่องจาก ที่เป็นอุบัติเหตุ ที่พิเศษ หรือที่เป็นการลงโทษ 

ไม่ว่าจะเกิดจากการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การละเมิดสัญญาหรืออื่นๆ ที่แม้ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้ก็ตาม

 

แม้อาจมีข้อขัดแย้งกับที่ได้ระบุไว้ในที่นี้ ในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต ท่านตกลงว่าความรับผิดชอบของ ScoutOut ต่อคุณสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา (ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ และไม่ว่าด้วยรูปแบบการกระทำใดๆ) ไม่ว่าในเวลาใดจะถูกจำกัดไว้ที่ หนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐ (USD $ 100)

 

กฎหมายของแต่ละท้องถิ่นอาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดค่าเสียหาย ในเขตอำนาจศาลดังกล่าวการสละสิทธิ์หรือการจำกัดความรับผิดชอบในบางข้อหรือทั้งหมดข้างต้น อาจไม่มีผลกับคุณ

 

การยกเลิกบัญชีหรือสมาชิกภาพ

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้จะถูกใช้ตลอดเวลาที่ท่านใช้บริการ เป็นสมาชิก ยังมีบัญชีสมาชิก ScoutOut บัญชีหรือสมาชิกภาพของท่านจะถูกยกเลิกได้ในกรณีดังกล่าว

 1. ท่านสามารถขอลบบัญชีสมาชิกได้ทุกเมื่อ
 2. เราอาจทำการระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่าน หรือการเข้าถึงบริการ ScoutOut ของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากในดุลพินิจของ ScoutOut ท่านได้ละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้    

 

หากมีการยกเลิกหรือหมดอายุของข้อกำหนดในการให้บริการนี้ บทบัญญัติทั้งหมดของเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ ยกเว้นข้อกำหนดที่อนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้งาน ScoutOut

ScoutOut จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการยกเลิกบัญชีหรือการลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน

 

การแก้ไขข้อพิพาท

ท่านยอมรับว่าข้อตกลงนี้ และข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาททั้งปวง ระหว่างท่านและ ScoutOut ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจาก ข้อตกลงนี้ หรือการเข้าถึงหรือใช้งาน ScoutOut จะถูกควบคุมภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และไม่ให้มีผลขัดแย้งของกฎหมาย (conflict-of-laws principles) ใดๆ จากกฎหมายของศาลท้องถิ่นอื่น

 

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างระมัดระวัง เพราะมันมีผลต่อสิทธิ์ของท่าน ท่านตกลงในการทำข้อตกลงนี้ ว่าท่านและเรา แต่ละฝ่าย ขอสละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนหรือการเข้าร่วมในการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล ท่านและเรายอมรับ ว่าแต่ละฝ่ายสามารถทำการเรียกร้องระหว่างกันและกันได้เฉพาะในนามของท่านหรือของแต่ละบุคคล และไม่ใช่ในฐานะของโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มบุคคลในคดีความในชั้นศาล ทั้งนี้การเรียกร้องใดๆ ให้ดำเนินการในนามของแต่ละบุคคลผ่านกระบวนการของอนุญาโตตุลาการ และไม่อนุญาตให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำการเรียกร้องในนามกลุ่มบุคคลไม่ว่าผ่านกระบวนการของอนุญาโตตุลาการ หรือผ่านคดีความในชั้นศาล ก็ตาม

 

ท่านตกลงว่าข้อพิพาทในทุกกรณี ระหว่างท่านและเรา ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ ต้องได้รับการวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุดโดยการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการเสนอข้อพิพาทเพื่อการอนุญาโตตุลาการ โดยมีอนุญาโตตุลาการสามคน

 

ภาษาในการอนุญาโตตุลาการให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษ และ คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่กรณี ซึ่งคำตัดสินดังกล่าวอาจถูกยื่นให้ศาลที่มีเขตอำนาจเกี่ยวข้อง หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถดำเนินการตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการขั้นสุดท้าย คู่สัญญาอีกฝ่ายอาจยื่นคำขอเพื่อบังคับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลที่มีเขตอำนาจ

 

แม้อาจมีข้อขัดแย้งกับที่ได้ระบุไว้ข้างต้น คู่สัญญายินยอมและตกลงว่านอกเหนือจากการแก้ไขข้อพิพาทผ่านการอนุญาโตตุลาการตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอคำสั่งศาลแบบชั่วคราวหรือถาวร จากศาลหรือหน่วยงานอื่นใดที่มีเขตอำนาจ และ แม้ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ศาลหรือหน่วยงานผู้มีอำนาจอาจพิจารณาคำขอเพื่อบรรเทาทุกข์ตามกฎหมายของเขตอำนาจท้องถิ่นนั้นๆ ว่าจะให้คำสั่งศาลหรือไม่

 

ข้อปลีกย่อยอื่นๆ

ยกเว้นว่ามีการระบุไว้โดยเฉพาะในข้อตกลงฉบับอื่นที่เรามีกับท่าน เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้เป็นความเข้าใจและข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและเรา เกี่ยวกับการใช้บริการ ScoutOut เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้มีผลเหนือข้อเสนอ การเจรจา ข้อตกลง และความเข้าใจทั้งหมดในเรื่องเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ ท่านรับรองและรับประกันว่าไม่มีผู้ใดให้คำสัญญา แสดง หรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงเงื่อนไขที่ไม่ตรงกับข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อชักนำให้ท่านทำข้อตกลงนี้


การที่ ScoutOut มิได้ใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใดๆ ของเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ ไม่ถือเป็นการสละ สิทธิ์หรือข้อกำหนดนั้นๆ หากเราพบว่าข้อกำหนดใดๆ ของเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ถูกต้อง ข้อกำหนดนั้นๆ เท่านั้นที่จะได้รับการแก้ไขเพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ในการบังคับใช้ต่อไป หรือถูกปรับลดขอบเขตลง เพื่อให้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการยังคงบังคับใช้ได้ และมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ 

 

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ และสิทธิ์หรือภาระผูกพันใดๆ ในข้อตกลงฉบับนี้นั้น ท่านไม่สามารถโอน ถ่ายโอน หรือ ให้ช่วงสิทธิ์ ยกเว้นได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา (ซึ่ง ScoutOut สามารถโอน หรือถ่ายโอนสิทธิ์ได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ) การพยายามโอนสิทธิ์ใดๆ ของท่านเป็นการละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ และให้ถือเป็นโมฆะ ไม่มีข้อกำหนดใดในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ที่ถือเป็นการมอบสิทธิ์ ให้ผลประโยชน์ หรือเปิดให้สร้างความสัมพันธ์แบบผู้รับผลประโยชน์ แก่บุคคลที่สาม

 

ScoutOut จะไม่รับผิดชอบต่อ ความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเรา เนื่องจากสาเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เหตุสุดวิสัย (Acts of God) ข้อพิพาททางแรงงาน การจลาจล สงคราม อัคคีภัย ความล้มเหลวเชิงระบบ การระเบิด และโรคระบาด

 

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการ

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการ อาจมีการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เป็นครั้งคราว ตามที่ ScoutOut พิจารณาว่าเหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงของ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง การให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ เทคโนโลยี 

เมื่อเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการมีการแก้ไขเราจะระบุ เลขเวอร์ชั่น (version) และ วันที่เริ่มบังคับใช้ไว้ที่ด้านบนของเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการนี้ และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการอย่างมีนัยสำคัญ ScoutOut จะทำการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งเตือน ผ่านระบบแจ้งเตือนบนมือถือ หรือ อีเมล 

เราแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการนี้อย่างละเอียด และ การใช้บริการของ ScoutOut หลังจากมีการบังคับใช้เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการเวอร์ชั่นใหม่ ถือว่าเป็นการยอมรับในความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการฉบับใหม่ หรือหากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับในในความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอลบบัญชีสมาชิกได้ ตามข้อมูลด้านล่างในส่วน “การสอบถาม”

 

การสอบถาม และข้อมูลติดต่อ

หากท่านมีข้อสอบถามใดที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว แนวทางการปฏิบัติ และ/หรือ กฎและข้อบังคับอื่นๆ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

บริษัท จัดหางาน สเกาท์ เอาท์ จำกัด 

เลขที่ 597/5 ชั้น 2 ห้อง 204

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 

เบอร์โทรศัพท์: 02-038-2639

อีเมล: team@scoutout.net